2. Przegląd piosenki "MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM"

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres konkursy@mokmoryn.pl z dopiskiem TKP ZGŁOSZENIE.

Przegląd Piosenki „Między ziemią a niebem” – muzyczna rozmowa dwóch światów: ziemi i nieba. Jest tyle rzeczy prawdziwie dobrych i pięknych, o których chcielibyśmy powiedzieć tym, którzy odeszli.

Wyśpiewajmy i zagrajmy im pogodną pieśń życia,

nasz muzyczny list do nich.

PATRON MEDIALNY

PARTNERZY WYDARZENIA